Chuẩn bị nguyên liệu mùa mưa

Ngày đăng: 13/04/2021 09:29 AM

  Nước bạn Lào về cơ bản có 2 mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Trong thời gian này công việc khai thác gỗ nói chung và gỗ teak nói riêng sẽ gặp nhiều khó khăn. Sản lượng khai thác giảm khoảng 50% so với mùa khô. Để đảm bảo nguyên liệu xẻ, Công ty phải khai thác tập kết khối lượng đảm bảo sản lượng trong thời gian tới.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Whatsapp
  Zalo
  Hotline