Chính sách mua hàng

Ngày đăng: 10/04/2020 07:56 AM

  1. Đơn hàng thông dụng lưu kho:

  - Khách hàng thông báo đơn hàng

  - Kho xác nhận và chuẩn bị

  - Khách xem trực tiếp và thanh toán

  2. Hàng xẻ qui cách

  - Ký kết hợp đồng

  - Tạm ứng 30% đơn hàng

  - Nghiệm thu hàng và thanh toán phần còn lại.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Whatsapp
  Zalo
  Hotline